การจัดเตรียมไฟล์งาน

Artwork Preparing การจัดเตรียมไฟล์งาน


การจัดเตรียมไฟล์งาน (Artwork Preparing)


1. ออกแบบไฟล์งานจากโปรแกรม Illustrator หรือ Photoshop เพื่อความคมชัดและสวยงามของงานพิมพ์
2. เลือกโหมดสีเป็น CMYK เพื่อให้ได้ค่าสีที่ใกล้เคียงที่สุด
3. ตั้งค่าความละเอียดอยู่ที่ 300 DPI ขึ้นไป เพื่อความคมชัดของงาน
4. ควร Create Outline Font ทุกครั้งหลังออกแบบเสร็จ เพื่อให้ชิ้นงานสามารถเปิดได้กับทุกเครื่อง
(เนื่องจากบางเครื่องอาจไม่มี Font ที่ลูกค้าออกแบบมา)
5. หากมีการทำ Link รูปไว้ ควรเลือก Include Link File ในขณะบันทึกไฟล์งาน
6. กรณีงาน Offset ที่ต้องการลง Spot UV ไดคัท ปั้มนูน หรือ เททอง โปรดระบุในแบบงาน หรือทำการแยก Layer


© Copyright by 2016 Sure Printing Company Limited.