Catalogue แคตตาล็อก

Catalogue แคตตาล็อก

เปิดมุมมองใหม่

ให้กับสินค้าและบริการ

สร้างความโดดเด่นด้วยรูปแบบที่ทันสมัยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของคุณ ผลิตได้
ไม่จำกัดจำนวนไม่ว่าจะน้อยหรือมาก ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ให้คุณภาพเหนือระดับ

Catalogue แคตตาล็อก

โปรดเลือกความต้องการของท่าน

1.เลือกความต้องการ

2.เลือกขนาด

3.ชนิดกระดาษ

4.จำนวนหน้าที่พิมพ์

5.จำนวนพิมพ์ (เล่ม)

6.การเคลือบ

7.การเข้าเล่ม

8.แนบไฟล์งาน

หมายเหตุ


© Copyright by 2016 Sure Printing Company Limited.