Paper Box ลังกระดาษลูกฟูก

Paper Box ลังกระดาษลูกฟูก

บรรจุภัณฑ์ที่ดีช่วยเพิ่มคุณค่าให้สินค้า

ลังกระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมในการใช้บรรจุสินค้าเพื่อจัดส่ง
สามารถสั่งผลิตได้ทุกขนาด และเลือกความหนาของชั้นกระดาษลูกฟูก
ได้ทั้งแบบลูกฟูก 3 ชั้น หรือ 5 ชั้นได้ตามต้องการ ให้ความแข็งแรง
ทนทาน และสามารถสกรีนโลโก้ขององค์กรคุณหรือออกแบบลวดลาย
บนลังลูกฟูกได้ พร้อมพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุด

Paper Box ลังกระดาษลูกฟูก

โปรดเลือกความต้องการของท่าน

1.เลือกความต้องการ

2.เลือกขนาด

3.รูปแบบ

4.จำนวนพิมพ์ (ลัง)

5.ชนิดของลอนลูกฟูก

6.จำนวนชั้นของลูกฟูก

7.พื้นผิวของกระดาษ

8.ตำแหน่งในการพิมพ์โลโก้

9.แนบไฟล์งาน

หมายเหตุ


© Copyright by 2016 Sure Printing Company Limited.