Photo Book สมุดภาพ

Photo Book สมุดภาพ

เก็บภาพความประทับใจ
และบอกเล่าเรื่องราวดีๆ

โดยการนำภาพถ่ายมาถ่ายทอดเป็น Photo Book
ที่อยู่ในรูปเล่มสวยงาม สีสันสดใส และมีความทนทาน
ไม่ว่าจะเป็นภาพครอบครัว รับปริญญา หรือ ภาพแต่งงาน
สามารถดีไซน์ เพิ่มลูกเล่น จัดวางได้ตามใจคุณ

Photo Book สมุดภาพ

โปรดเลือกความต้องการของท่าน

1.เลือกความต้องการ

2.เลือกขนาด

3.การพิมพ์หน้าปก

3.การพิมพ์เนื้อใน

5.จำนวนพิมพ์ (เล่ม)

6.การเคลือบ

8.แนบไฟล์งาน

หมายเหตุ


© Copyright by 2016 Sure Printing Company Limited.