Pocket Book หนังสือ สมุดบันทึก

Pocket Book หนังสือ สมุดบันทึก

สร้างพ็อคเก็ตบุ๊คให้ดึงดูดผู้อ่าน

นวัตกรรมใหม่สำหรับการผลิตหนังสือ ที่สามารถเพิ่มลูกเล่นได้หลากหลาย
ทำให้พ็อคเก็ตบุ๊คดูพิเศษเหนือกว่า และน่าสนใจชวนให้หยิบอ่าน
พิมพ์ได้แม้จำนวนน้อย ตามความต้องการของคุณ
ให้คุณภาพงานพิมพ์ที่สวยกว่า พร้อมเข้ารูปเล่มอย่างดี

Pocket Book หนังสือ สมุดบันทึก

โปรดเลือกความต้องการของท่าน

1.เลือกความต้องการ

2.เลือกขนาด

3.การพิมพ์หน้าปก

3.การพิมพ์เนื้อใน

5.จำนวนพิมพ์ (เล่ม)

6.การเคลือบ

8.แนบไฟล์งาน

หมายเหตุ


© Copyright by 2016 Sure Printing Company Limited.