Postcard โปสการ์ด

Postcard โปสการ์ด

ส่งต่อภาพและข้อความประทับใจ

โปสการ์ดที่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ภาพถ่าย คมชัด สีสัน สวยงาม พิมพ์ได้แม้งานจำนวนน้อย

Postcard โปสการ์ด

โปรดเลือกความต้องการของท่าน

1.เลือกความต้องการ

2.เลือกขนาด

3.ชนิดกระดาษ

4.จำนวนหน้าที่พิมพ์

5.จำนวนพิมพ์ (ใบ)

6.การเคลือบ

7.แนบไฟล์งาน

หมายเหตุ


© Copyright by 2016 Sure Printing Company Limited.