PVC Label ฉลากพลาสติกหุ้มขวด"

PVC Label ฉลากพลาสติกหุ้มขวด

สร้างความโดดเด่นที่เหนือกว่า

ฉลากหุ้มขวดสินค้า เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความโดดเด่น
และสร้างความน่าจดจำให้กับแบรนด์ของคุณได้
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับพิมพ์พลาสติก PVC โดยเฉพาะ
ที่ให้คุณออกแบบพิเศษได้ตามความต้องการ

PVC Label ฉลากพลาสติกหุ้มขวด

โปรดเลือกความต้องการของท่าน

1.เลือกความต้องการ

2.เลือกขนาด

3.ชนิดฉลาก

4.จำนวนพิมพ์ (ชิ้น)

5.แนบไฟล์งาน

หมายเหตุ


© Copyright by 2016 Sure Printing Company Limited.